Členství

Příspěvky je nutné uhradit do 30.4. (v daném roce) na recepci sportareálu. 

 

Vstupní členské příspěvky:

  • vstupní členský příspěvek ...................................... 5.000,-
    • pro fyzické osoby, doživotně
  • vstupní členský příspěvek zvýhodněný .................... 2.500,-
    • pro osoby do 18 let, studující, důchodce
    • mládež do 14 let neplatí žádný vstupní členský příspěvek

Roční členské příspěvky:
 

Kategorie

Věk Příspěvek
   Důchodci  od 60(včetně)   2 200,-
   Dospělí 19-59   2 600,-
   Dorostenci 15-18   2 000,-
   Žáci 8-14   1 500,-
   Děti do 7(včetně) 0
   Vstupní  dospělí   5 000,-

Udržovací členský příspěvek:

Zajišťuje členu oddílu členství v TO, ale neopravňuje ho k bezplatnému využívání tenis. dvorců, kde pro člena platí standardní podmínky pronájmu (jako pro veřejnost).

  • udržovací členský příspěvek 1. a 2. rok ...................... 200,-
  • udržovací členský příspěvek 3. až 5. rok .................... 500,-

Skříňky:

roční poplatek za užívání šatních skříněk ................... 300,-

Aktuality