Členství

Příspěvky je nutné uhradit do 30.4. (v daném roce) na recepci sportareálu.

!!POZOR ZMĚNA – od roku 2022 členský příspěvek ---------------- dospělí 3 500,-
                                                                                        ------------- důchodci 2 500,-
 

Vstupní členské příspěvky:

  • vstupní členský příspěvek ...................................... 5.000,-
    • pro fyzické osoby, doživotně
  • vstupní členský příspěvek zvýhodněný .................... 2.500,-
    • pro osoby do 18 let, studující, důchodce
    • mládež do 14 let neplatí žádný vstupní členský příspěvek

Roční členské příspěvky:

Kategorie

Věk Příspěvek
   Důchodci  od 60(včetně)   2 500,-
   Dospělí 19-59   3 500,-
   Dorostenci 15-18   2 000,-
   Žáci 8-14   1 500,-
   Děti do 7(včetně) 0
   Vstupní  dospělí   5 000,-

Udržovací členský příspěvek:

Zajišťuje členu oddílu členství v TO, ale neopravňuje ho k bezplatnému využívání tenis. dvorců, kde pro člena platí standardní podmínky pronájmu (jako pro veřejnost).

  • udržovací členský příspěvek 1. a 2. rok ...................... 200,-
  • udržovací členský příspěvek 3. až 5. rok .................... 500,-

Skříňky:

roční poplatek za užívání šatních skříněk ................... 300,-


Ceník zima 2021/2022 - tenisová akademie

od 7.10.2021 – 19.4.2022

Počet hráčů

1x týdně

1

18 500,-

2

9 250,-

3

6 200,-

4

4 500,-

(cena zahrnuje pronájem kurtu, trenéra, míčky a další pomůcky)

Z důvodů problémů se splatností za TŠ po době splatnosti, jsme nuceni při nezaplacení

účtovat penále 10% z celkové částky.

Úhrada:

Poplatek za tenisovou školu se hradí celý jednorázově předem vzhledem k zachování jednotlivých skupin pro celou bodu tenisové školy. Ceny jsou kalkulovány na přesný počet dětí ve skupině po celou tenisovou školu. V případě změny (tj. úbytku dětí ve skupině) by nebylo reálné požadovat na zbývajících dětech zvýšené kursovné. Naopak, pokud počet dětí v průběhu stoupne (za souhlasu všech dětí v dané skupině), náleží dětem z původní skupiny ponížení kursovného, které odpovídá navýšení počtu dětí ve skupině. Z výše uvedených důvodů je kursovné nevratné. V případě, že nebude poplatek za tenisovou školu uhrazen do data splatnosti na vyúčtování, může dojít k vyřazení dítěte ze skupiny.

Náhradní hodiny:

V případě, že odpadne hodina celé skupině (z důvodu např. nemoci trenéra nebo z technických důvodů) bude této skupině poskytnuta náhradní hodina. Náhradní hodiny lze dále poskytnout pouze v případě individuální výuky (1 dítě na kurtě), pokud je jeho neúčast omluvena 1 den předem.

V ostatních případech není možné náhradní hodinu poskytnout – výuka (tzn. náklady na trenéra a pronájem haly) probíhá ve skupině i při neúčasti některého z dětí.

Aktuality