Hrací řád

 • Hrací doba pondělí až neděle od 8:00 do 20:00 hod.
   
 • Hráči mohou vstupovat na kurty, až po prezentaci na recepci a zaplacení objednaných hodin, kterou jsou povinni provést nejméně pět minut před začátkem hrací hodiny, jinak je recepce oprávněna obsadit dvorec jinými zájemci.
   
 • Hrací doba trvá 55 minut. Upravený dvorec se následující dvojici předává vždy v celou hodinu.
   
 • Předem objednanou hrací hodinu je třeba telefonicky omluvit nejméně hodinu před započetím hry. Nebude-li tato podmínka splněna, bude při příštím hraní vyžadována pokuta ve výši 200,- Kč za jednu neomluvenou hrací hodinu.
   
 • Na antukové kurty mohou hráči vstoupit v tenisové obuvi, která je určena výhradně pro antukový povrch. V případě pochybností rozhodne o vhodnosti obuvi recepce nebo správce dvorců a vyhrazuje si právo nevpustit hráče na dvorec.
   
 • Pokud hráč nevhodnou obuví poškodí povrch dvorce, bude dvorec upraven na jeho náklady. Minimální částka je 500,- Kč.
   
 • Hráči vstupují na sportoviště na vlastní nebezpečí.
   
 • Hráči jsou povinni ihned nahlásit na recepci veškeré závady sportoviště či překážky bránící v užívání sportoviště. Tato ohlašovací povinnost se vztahuje také na závady vzniklé v průběhu užívání sportoviště hráči.
   
 • Před hraním je povinností hráčů, pokud je dvorec suchý, dvorec řádně nakropit – nejen hrací plochu, ale i prostor za základní čarou až k plotu a mezi dvorci. Kropíme z výšky, nikoli do země.
   
 • Po ukončení hry hráči dvorce nejdříve řádně urovnají dřevěnými hrably a potom přesíťují síťovačkou, po celé ploše kurtu, až k jeho oplocení. Použité nářadí zavěsí zpět na háčky v oplocení.
   
 • V případě nepříznivého počasí (po dešti) rozhoduje o způsobilosti dvorců ke hře recepce nebo správce dvorců.

Aktuality