[loga/erbsat-big.png] Městská část Praha-Satalice

[loga/ez-big.png] Společnost Elektrizace železnic Praha a.s. se více než 55 let specializuje na vývoj, projektování, výrobu a montáž prvků drážního trakčního vedení pro železnici, tramvajovou a trolejbusovou dopravu. Dalším oborem činnosti jsou dodávky elektrotechnologických celků jako jsou trakční napájecí stanice,
měnírny, trafostanice a rozvodny vč. dálkového ovládání. Ekonomický ředitel p. Ing. Jan Sobotka

[loga/sport-big.png]Ředitel firmy p. Milan Vopička a šéf výroby Michal Bohdanecký. Tato firma se za 20 roků své činnosti stala respektovaným pojmem v oblasti sportovních staveb, a za tuto dobu realizovala více než 1.600 areálů a sportovišť na území celé ČR. Rozsah a vybavení projekčního a výrobního úseku umožňuje realizaci téměř všech druhů sportovních staveb včetně rekonstrukcí pro soukromé klienty, školní sportoviště, hotely a sportovní areály.

[bab.logo.png]

                                  Společnost byla založena ve francouzském Lyonu v roce 1875. Jedná se o nejstarší společnost specializující se na raketové sporty. Babolat si vytvořil svou reputaci nabídkou produktů s nejkvalitnějšími technologiemi a sponzoringem ve formě vybavení pro generaci šampionů, kteří vyhráli nejprestižnější soutěže. Babolat nabízí kompletní řadu produktů pro tenisové a badmintonové hráče od začátečníků po profesionály.

loga/net4gas.jpg NET4GAS je provozovatelem přepravní plynárenské soustavy v České republice a zabezpečuje mezinárodní přepravu zemního plynu přes Českou republiku do zemí západní Evropy.

PRACOM

Aktuality