Zápis ze schůze Výboru TO SK Satalice konané 14.11.2012

Za výbor TO přítomni:           Bohdanecký Michal
                                               Malý Jaroslav
                                               Písaříková Věra
                                               Kopřiva Milan
                                               Bíško Milan
                                               Vyskočilová Eva
                                               Martinec Jan
                      
 
Obsah schůze:
1.         Volba předsedy a místopředsedy oddílu
2.         Rozdělení funkcí
 

1.       Volba předsedy a místopředsedy oddílu

V návaznosti na poslední volební členskou schůzi (31.10.2012) volil výbor na schůzi 14.11.2012 své vedení – předsedu a místopředsedu.
  • Předsedou byl zvolen Milan Bíško
  • Místopředsedou byl zvolen Michal Bohdanecký
Oba se ujmou svých funkcí od 1.1.2013.
 

2.       Rozdělení funkcí

Mezi jednotlivé členy výboru byly funkce rozděleny následovně:
 
Věra Písaříková – sekretář
Jan Martinec – ekonom
Eva Vyskočilová – zástupce hráčů

Aktuality